Start Behandlingar Före/Efter Kontakt/Boka behandling
Med åren bildas lägre halter av både kollagen och hyaluronsyra, så huden mister därutav sin elastisitet.

Jag erbjuder kvinnor och män:

Så utförs behandlingen  steg-för- steg

 
 
Välkommen till Klinik Estetik AP i Malå!
 
  Mottagningen.
Före behandlingen ges patienten information om fördelar, begränsningar och alternativa behandlingar. Patienten besvarar frågor om sin medicinska historik och fyller i ett patientmedgivande samt informerat samtycke. Bilder tas på patientens ansikte före behandlingen och sparas till journalhandlingarna.
 
 
Britsen där du ligger mjukt och på värme under behandlingens gång.   Behandlingsområdet tvättas sterilt och markering görs där injektionerna ska läggas.
 
 
Information om vad som ska ske.   Injektionsspruta med Stylage som innehåller antioxidanten Mannitol vilket resulterar i mindre svullnad och rodnad. Denna fillers bryts ner långsammare i huden än andra fillers. 
Ämnet som används i Stylage är ren, syntetiskt framställd hyaluronsyra.

 
 
Efter att först ha bedövats med PainEase sterila kylspray ges injektion med filler (här i nasolabialveck).
 
  Efterbehandling.
 
 
Patienten är delaktig under behandlingen genom att granska och ge sin åsikt.
 
  Patienten utvärderar resultatet.
 
 
Patienten godkänner resultatet.
Information ges till patienten om att inte beröra eller massera behandlingsområdet efter injektionen och inte heller solbada kommande veckor. Råd ges om att använda hög solfaktor, undvika bastubad och hård träning dom första dygnen. Vidare att undvika kraftig utomhuskyla samt att inte använda makeup, hudcreme och alkohol första dygnet. 

Vid läppbehandling är det viktigt att använda ett nytt läppbalsam.
Att man bör sova på rygg första dygnen.

Viss svullnad och rodnad samt blåmärken kan förekomma efter en behandling. Det är normalt. Svullnaden bör dock lägga sig efter några timmar och slutligen försvinna helt inom ett 2-3 dygn. 
  Behandlingen dokumenteras i patientens journal.
Patienten får ett behandlingskort där behandlingen finns beskriven.
All behandling utförs under sekretess!

 

Bra att veta:
Ingen behandlas under 18 år. 
Du skall ej behandlas om du tagit smärtstillande de senaste 7 dagarna eller intagit Omega 3 tillskott eller brukar blodförtunnande medicin.
Du skall ej behandla områden som behandlats tidigare med implantat eller permanenta fillers.
Behandling utförs av
legitimerad operationssjuksköterska, med 25 års erfarenhet inom sjuksköterskeyrket och vidarutbildad för filler behandling.


Genomgådd grundkurs samt avancerad läppbehandlings kurs för fillerbehandling med Stylage på Inject Academy i Stockholm.
     
Klinik Estetik AP
Tel. +46 76 846 59 11
info@klinikestetikap.se 
www.klinikestetikap.se
Besöksadress
Proststigen 9
930 70 Malå